Salmi, Teknillisen mekaniikan perusteet

Kirjassa esitetään partikkelin sekä jäykän kappaleen statiikan ja dynamiikan perusteet sekä deformoituvan kappaleen lujuusopin perusteet. Kirjassa on integroitu yhteen kokonaisuuteen perinteisten insinöörialojen keskeiset mekaniikan ja lujuusopin aihealueet.

Statiikassa esitetään voimasysteemien teoriaa ja kappaleiden tasapainoyhtälöt. Lisäksi tutustutaan kuormitettujen rakenneosien sisäisiin rasituksiin.

Lujuusopissa esitetään kiinteän kappaleen mekaanista käyttäytymistä hallitsevat lait ja näitä tietoja sovelletaan käytännön koneenosien mitoittamiseen.

Dynamiikassa esitetään partikkelin ja jäykän kappaleen klassillisen eli Newtonin mekaniikan perusteet. Kirjassa rajoitutaan 2-ulotteisiin ongelmiin. Myös yhden vapausasteen mekaanisen systeemin harmoniset värähtelyt esitellään.

Kirjassa on teorian tueksi runsaasti ratkaistuja esimerkkejä sekä suuri joukko harjoitustehtäviä, joihin on annettu vastaukset. Kirjassa ovat myös erittäin monipuoliset sekä mekaniikan että lujuusopin taulukot.

Sisällysluettelo (Pdf)
Teoria (Pdf)
Harjoitustehtävät (Pdf)
Esimerkit (Pdf)
Taulukko (Pdf)

Palaa tuotteisiin

Seuraava kirja

 

 

ISBN 952-9835-80-9
2006. 464 sivua
135 esimerkkiä
235 harjoitustehtävää
Hinta 34,00 euroa. Sidottu B5

Tilaa kirja

 

Copyright 2005-2018 Pressus Oy