Salmi, Statiikka

Kirjassa esitetään jäykän kappaleen statiikan eli tasapaino-opin perusteet. Statiikan teoria johdetaan vektorialgebran keinoin, mutta varsinaisissa sovelluksissa ja esimerkeissä käytetään pääasiassa skalaariesitystä.

Kirjassa on teorian tueksi runsaasti ratkaistuja esimerkkejä, joista monet ovat samalla pienimuotoisia käytännön sovelluksia. Lisäksi kirja sisältää suuren joukon harjoitustehtäviä, joihin on annettu vastaukset.

Kirjan lopussa on liitteenä johdatus vektorialgebraan niitä lukijoita varten, joille vektoreiden teoria ei ole ennestään tuttu. Kirjassa on myös englantilais-suomalainen statiikan termien sanasto.

Sisällysluettelo (pdf)
Teoria (pdf)
Harjoitustehtävät (pdf)
Esimerkit (pdf)
Taulukko (pdf

Palaa tuotteisiin Seuraava kirja

  

 

ISBN 952-9835-60-4
3. painos, 2005.
400 sivua
200 esimerkkiä
300 harjoitustehtävää
Hinta
40,00 euroa. Sidottu B5

Tilaa kirja

 

Copyright 2005-2018 Pressus Oy