Aumala, Ihalainen, Jokinen ja Kortelainen - Mittaussignaalien käsittely

Kirjassa esitetään perusteet signaalien mittaamiseksi erilaisin mittausjärjestelyin sekä esitetään teoriaa mittausvirheiden ja häiriöiden käsittelemiseksi.

Kirjan pääpaino on mittausinformaation käsittelyssä, jossa signaalien analysointi ja käsittely perustetaan tilastomatemaattisiin menetelmiin.

Kirjan jokaisen luvun lopussa on kattava kirjallisuusluettelo kyseisen luvun aihepiiristä. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä ja harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävien ratkaisemista varten tehty MATLAB MSP-ohjelmapaketti on saatavana suoraan tekijöiltä.

Sisällysluettelo (Pdf)
Teoria (Pdf)
Harjoitustehtävät (Pdf)
Esimerkit (Pdf)
Taulukko (Pdf

Palaa tuotteisiin

Seuraava kirja

 

 

 

ISBN 952-9835-32-9
3. painos, 1998.
323 sivua
42 esimerkkiä
94 harjoitustehtävää
Hinta 28,00 euroa. nidottu B5

Tilaa kirja

 

Copyright 2005-2013 Pressus Oy