Salmi ja Virtanen,
Materiaalien Mekaniikka

Kirjassa esiteään lujuusopin peruskäsitteet jännitystila ja muodonmuutostila yleisesti myos 3-ulotteisissa tapauksissa käyttamällä matriisiesitystä. Teoriaa sovelletaan erilaisten
teknisesti tärkeiden materiaalien lujuusopillisen käyttäytymisen käsittelyyn.

Keskeisenä sovelluksena esitetään materiaalin lineaarisesti ja epälineaarisesti kimmoinen käyttäytyminen. Materiaalin plastinen käyttäytyminen on toinen tärkeä sovelluskohde.
Kirjassa esitellään materiaalin myötölujittumisen mekanismit sekä erilaisia myötöehtoja.

Hauraan materiaalin teoriaa sovelletaan keraamien ja betonin murtoehtojen tarkasteluihin. Viskoelastisen materiaalin erilaisia klassisia malleja esitellään yksityiskohtaisesti
seka virumis- että relaksaatioilmiöiden kannalta.

Sisällysluettelo (pdf)
Teoria (pdf)
Harjoitustehtävät (pdf)
Esimerkit (pdf)
Taulukko (pdf

Palaa tuotteisiin Seuraava kirja

  

 

Tapio Salmi, Simo Virtanen
Materiaalien mekaniikka
1. painos, 2008.
413 sivua
85 esimerkkiä
165 harjoitustehtävää
Hinta 40,00 e, sidottu B5

Tilaa kirja

 

Copyright 2005-2018 Pressus Oy