Salmi ja Pajunen, Lujuusoppi

Kirja esittää deformoituvan kappaleen lujuusopin teoriaa ja sen sovelluksia rajoittumalla lähinnä statiikkaan ja lineaarisiin ongelmiin. Kirjassa esitetään kiinteänkappaleen mekaanista käyttäytymistä hallitsevat lait ja näitä tietoja sovelletaan käytännön koneenosien ja rakenteiden mitoitukseen.

Kirjan sovellukset perustuvat uusimpiin standardeihin ja euronormeihin, joita käyttämällä lukija jo opiskeluvaiheessa perehtyy käytännön lujuusopillisen vaatimuksiin.

Kirjassa on runsaasti ratkaistuja esimerkkejä ja harjoitustehtäviä, joihin on annettu vastaukset. Esimerkkien ja harjoitustehtävien annetut materiaaliominaisuudet ja lujuusarvot perustuvat todellisiin, usein standardeissa, normeissa ja suunnitteluohjeissa annettuihin arvoihin.

Kirjan lopussa on runsaasti liitteitä, joihin on taulukoitu materiaalien ominaisuuksia ja lujuusarvoja. Kirjassa on mukana mys otteita joistakin keskeisistä normeista ja standardeista. Mukana ovat monipuoliset taulukot väsymisteorian sovelluksia varten sekä erittäin laaja taulukko palkin taipumaviivoista. Mukana on myös hakemisto ja englantilais-suomalainen lujuusopin termien sanasto.

Sisällysluettelo (Pdf)
Teoria (Pdf)
Harjoitustehtävät (Pdf)
Esimerkit (Pdf)
Taulukko (Pdf)

Palaa tuotteisiin Seuraava kirja

 

 

ISBN 978-952-9835-676
2010. 464 sivua
Hinta 40,00 euroa. Sidottu

Tilaa kirja

 

Copyright 2005-2018 Pressus Oy