Outinen ja Salmi, Lujuusopin perusteet

Huom! Kirjaa ei ole enää saatavilla. Uusi kirja lujuusopista ilmestynyt.

Kirja esittää deformoituvan kappaleen lujuusopin teoriaa ja sen sovelluksia rajoittuen lähinnä statiikkaan ja lineaarisiin ongelmiin.Kirjassa esitetään kiinteänkappaleen mekaanista käyttäytymistä hallitsevat lait ja näitä tietoja sovelletaan käytännön koneenosien ja rakenteiden mitoitukseen.

Kirjassa on runsaasti ratkaistuja esimerkkejä ja harjoitustehtäviä, joihin on annettu vastaukset. Esimerkkien ja harjoitustehtävien annetut materiaaliominaisuudet ja lujuusarvot perustuvat todellisiin, usein standardeissa, normeissa ja suunnitteluohjeissa annettuihin arvoihin.

Kirjan sovellukset perustuvat uusimpiin standardeihin ja euronormeihin, joita käyttämällä lukija jo opiskeluvaiheessa perehtyy käytännön lujuusopillisen suunnittelutyön vaatimuksiin.

Kirjan lopussa on runsaasti liitteitä, joissa annetaan materiaalien ominaisuuksia ja lujuusarvoja. Liitteissä on myös otteita joistakin keskeisistä normeista ja standardeista. Mukana ovat monipuoliset taulukot väsymisteorian sovelluksia varten sekä erittäin laaja taulukko palkin taipumaviivoista. Mukana on myös englantilais-suomalainen lujuusopin termien sanasto.

Sisällysluettelo (Pdf)
Teoria (Pdf)
Harjoitustehtävät (Pdf)
Esimerkit (Pdf)
Taulukko (Pdf)

Palaa tuotteisiin Seuraava kirja

 

 

ISBN 952-9835-64-7
3. painos, 2004.
464 sivua
100 esimerkkiä
300 harjoitustehtävää
Hinta 30,00 euroa. Sidottu B5

Tilaa kirja

 

Copyright 2005-2013 Pressus Oy