Salmi ja Virtanen, Dynamiikka

Kirjassa esitetään partikkelin ja jäykän kappaleen klassillisen eli Newtonin mekaniikan perusteet. Dynamiikan teoria johdetaan vektorialgebran keinoin, mutta varsinaisissa sovelluksissa ja esimerkeissä käytetään pääasiassa skalaariesitystä.

Dynamiikan teoria jaetaan kahteen osaan: kinematiikkaan eli geometriseen liikeoppiin ja kinetiikkaan eli fysikaaliseen liikeoppiin. Kummastakin dynamiikan osasta käsitellään erikseen 2-ulotteiset ja 3-ulotteiset ongelmat.

Kirjassa on teorian tueksi runsaasti ratkaistuja esimerkkejä sekä suuri joukko harjoitustehtäviä, joihin on annettu vastaukset. Kirjan lopussa on kattavat kappaleiden hitausmomenttitaulukot.

Sisällysluettelo (Pdf)
Teoria (Pdf)
Harjoitustehtävät (Pdf)
Esimerkit (Pdf)
Taulukko (Pdf)

Palaa tuotteisiin Seuraava kirja

 

 

ISBN 978-952-9835-63-9
2006. 480 sivua
130 esimerkkiä
390 harjoitustehtävää
Hinta 34,00 euroa. Sidottu B5

Tilaa kirja

 

Copyright 2005-2018 Pressus Oy